Ny forsyningsledning & stikledninger på Dømmestrupvej, 5792 Årslev

Bygherre.: Nr. Lyndelse Vandværk
Aflevering.: Juli 2017
Hovedentreprenør.: VVS Gruppen
Entreprisestørrelse.: 719.869 kr. ekskl. moms

Entreprisen omfatter etablering af ny forsyningsledning på Dømmestrupvej beliggende fra Lindved Å til Lindeskovgyden, på strækningen er der etableret stikledninger og målerbrønde til diverse matrikler. På de længere strækninger uden stikledninger og fremmedledninger er forsyningsledningen etableret med styret underboring.
Der var i projektet krav til at arbejdet skulle planlægges, således at den enkelt bruger ikke manglede vand mere end 6 gange i maks. 7 timer. På Søgårdsvej var der lidt større krav grundet en grisefarm, hvor vandet kun måtte lukkes i 4 timer.

Entreprisens omfang

  • Diverse PE rør og brønde
  • ø32, ø63, ø75, ø90, ø110 ~3.344 lbm
  • Hvoraf 549 lbm er styret underboring
  • ø1250 brønde 1 stk
  • Nye målerbrønde 24 stk
  • Opgravning ved eksist. målerbrønde 5 stk
  • Tilkobling af brandhane 1 stk
Felt