Parkering ved Filosofhaven

Etablering af overkørsler

 • Bygherre.: Odense Kommune
 • Rådgiver.: Sweco
 • Entreprisestørrelse.: 399.922 kr. ekskl. Moms
 • Aflevering.: 26 juni 2017

Entreprisen omfattede jord-, afvandings- og belægningsarbejder i forbindelse med etablering af ekstra parkeringspladser ved Filosofhaven. Derudover blev skilte og afmærkning samt belysningsanlæg ændret og tilpasset den nye udformning.

Entreprisens omfang

 • Opbrydning af belægninger ca. 240 m2
 • Fjernelse af steler 16 stk, gensætning af 6 stk.
 • Flytning af belysningsmaster og reklameskilt 3 stk.
 • Etablering af linjeafvanding
 • Etablering af nedløbsbrønde
 • Levering og indbygning af grusmaterialer
 • Sætning af granitkantsten ca. 25 lbm
 • Lægning af belægningssten ca. 240 m2
 • Etablering af færdselssøm 201 stk
 • Levering og plantning af 130 m2 bøgehæk
 • Levering og sætning af cykelstativer 3 stk
 • Levering og plantning af træer 3 stk
Felt