Ny forsyningsledning & stikledninger på Søgårdsvej og Fruelundsvej, 5792 Årslev

Bygherre.: Nr. Lyndelse Vandværk
Aflevering.: September 2019
Hovedentreprenør.: VVS Gruppen
Entreprisestørrelse.: 388.541 kr. ekskl. moms

Entreprisen omfatter etablering af ny forsyningsledning på Søgårdsvej på en strækning af ca. 1,65 km, Stikledninger og målerbrønde er etableret til diverse matrikler på strækningen.
Der var i projektet krav til at arbejdet skulle planlægges, således at den enkelt bruger ikke manglede vand mere end 3 gange i maks. 5 timer.

Entreprisens omfang

  • Diverse PE rør og brønde
  • ø32, ø40, ø50, ø63, ø90 ~1.650 lbm
  • ø1250 brønde 1 stk
  • Nye målerbrønde 3 stk
  • Opgravning ved eksist. målerbrønde 3 stk
  • Tilkoblinger af eksist. stikledning 4 stk
  • Flytning af eksist. målerbrønde 2
Felt