Hellested i Bolbro, Etablering af belægninger, afvanding og beplantning for ny overdækning

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Land+
Aflevering.: 26 juni 2020
Entreprisestørrelse.: 344.038. ekskl. moms

Projektet omfattede etablering af et Hellested for socialt udsatte i Bolbro, som et led i områdefornyelsen. Diverse brønde, ledninger og dræn blev etableret for nødvendig afvanding af arealet. Den nye overdækning skulle afvande til en ny faskine, mens toiletterne skulle på offentlig kloak, en ny vandpost skulle der også gøres klar til. Nye belægningsfliser blev lagt med tilhørende opbygning og fald. I projektet blev også leveret special produceret bænke og plinte i egetræ, træhegn i Douglas træ, A-cykelstativer i samme farve som overdækning samt skraldespande og hegn i galvaniseret look.
I de nye græsarealer blev der sået klynger med blomsterløg, og foran hegnet blev plantet en bøgehæg i 3 rækker. Alt beplantning driftes og vedligeholdes i et år.

 • Belægningsarbejde
 • Betonfliser 158 m2
 • Plantearbejde
 • Bøgepur 300 stk.
 • Blomsterløg 800 stk.
 • Reetablering af græs
 • Aptering
 • Bordbænke sæt 4 stk
 • Bænke egetræ plinte 1950mm længde 4 stk
 • Bænke egetræ plinte 2400mm længde 2 stk
 • Panelhegn med låge 2m høj, 6 lbm
 • Træhegn i Douglas, 25 lbm
 • Affaldsskur 2 stk
 • Cykelstativ 10 stk
 • Diverse El-arbejde
 • El skab 1 stk
 • Gravning af elkabel
 • Anlæg af varmekabel til brugsvand
Felt