Skolevejsprojekter

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Rambøll
Entreprisestørrelse.: 1.227.775 kr. ekskl. Moms
Aflevering.: 8 januar 2019

Bedre sikkerhed på vejene i Odense Kommune
Entreprisen omfatter ombygninger af veje og kryds på 6 lokaliteter beliggende i og omkring Bellinge, Seden, Bolbro, Odense M, Stige og Allesø. Arbejdet omfatter primært etablering af fartdæmpende foranstaltninger i form af asfaltbump, kørebaneafmærkning, opsætning af tavler, samt etablering af nedløbsbrønde i fastebelægninger.

Entreprisens omfang

 • Afvanding
 • Sætning af ø315 brønde inkl. stikledning i alt 4 stk
 • Brolægning
 • Sætning af granit kantsten ca. 150 lbm
 • Omlægning af fortov ca. 220 m2
 • Asfalt
 • Etablering af hævede flader ca. 590 m2
 • Etablering af pudebump 4 stk
 • Skilte, master og afmærkning
 • Diverse skilte arbejder ca. 30 stk
 • Diverse maste arbejder 4 stk
 • Diverse afmærkning af bump, hævede flader og 2-1 veje.
 • Kabelarbejder
 • Kabelgrav inkl. trækning af kabel ca. 190 lbm
Felt