Svendborgvej / Stubhøjvej / Egelundsvej, Krydsombygning

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Sweco
Entreprisestørrelse.: 987.223 kr. ekskl. Moms
Aflevering.: 19 december 2018

Ombygning af kryds til signalanlæg
Entreprisen omfattede etablering af et signalanlæg i krydset pga. den øgede trafik fra Stubhøjvej. Signalanlægget skulle også sikre at skolebørnene i fremtiden ville kunne krydse vejen på en mere sikker måde, når de om morgen blev sat af på den modsatte side af Svendborgvej. Der er i krydset etableret tilgængelig for de blinde, svagtseende og dårligt gående fodgængere.

Entreprisens omfang

 • Opbrydning
 • Rydning og demarkering af hele arealet
 • Skæring og fræsning i asfalt ca. 458 lbm
 • Eksisterende belægninger ca. 340m2
 • Kantsten ca. 116 lbm
 • Gittermaster 4 stk
 • Udgravning af jord 140 m3
 • Afvanding
 • Sætning af ø315 brønde inkl. stikledning i alt 4 stk
 • Grusmaterialer
 • Bund- og stabilgrus ca. 152 m3
 • Brolægning og asfalt
 • Sætning af granit kantsten ca. 165 lbm
 • Lægning af belægninger ca. 214 m2
 • Udlægning af asfalt ca. 235 m2
 • Skilte og afmærkning
 • Diverse skilte arbejder ca. 19 stk
 • Diverse maste arbejder ca. 16 stk
 • Diverse kabel arbejder ca. 140 lbm
 • Afmærkning af hele entrepriseområdet
Felt