Slettensvej, opgradering til supercykelsti, 5270 Odense N

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Niras
Aflevering.: 15 juni 2020
Entreprisestørrelse.: 872.426 kr. ekskl. moms

På strækningen hvor Anderupvej går på Slettensvej og ud til Bladstrupvej, skulle den eksisterende cykelsti på en ca. 1.4 km del strækning opgraderes til en supercykelsti i begge sider af Slettensvej. Vejafvandingen skulle bibeholdes til eksisterende rabat, køresporsbredden indsnævres ved ny kantlinje, og i resterende belægning etableres cykelbaner i rød asfalt.

De nye indsnævrede kørebaner blev afsat ud fra eksisterende vejmidte og markeret med en 30 cm stribe. Hvor den nye cykelbane skulle være, blev der fræst ud i asfalten i 3 cm dybde, hvorefter den røde asfalt blev udlagt.

Entreprisens omfang

  • Asfalt
  • Affræsning af asfalt i 3 cm ~3700 m2
  • Rødt Slidlag ~3700 m2
  • Afmærkning
  • 30 cm bred kantlinje ~2500 lbm
  • Cyklist symboler 29 stk
  • SuperCykelsti symboler 4 stk
Felt