Ny forsyningsledning & stikledninger på Dømmestrupvej, 5792 Årslev

Bygherre.: Nr. Lyndelse Vandværk
Aflevering.: December 2020
Hovedentreprenør.: VVS Gruppen
Entreprisestørrelse.: 750.366 kr. ekskl. moms

Entreprisen omfatter etablering af ny forsyningsledning på en strækning af ca. 600 meter i Nr. Lyndelse by. På store dele af strækningen er den etableret i fortovet med stikledninger og målerbrønde til diverse matrikler på strækningen. Hvor de gamle stophaner ikke længere skulle bruges, er disse sløjfet. Hvor det var muligt, er der lavet styret underboring.

Entreprisens omfang

 • ø63, ø75, ø110 ~394 lbm
 • Gravning i fortov 350 lbm
 • Gravning i asfalt 10 lbm
 • Gravning fra fortov til eksist. måler 10 stk
 • Gravning fra fortov til ny målerbrønd inkl. sætning af ny brønd 21 stk
 • Skydning/Gravning på tværs af vej 130 lbm
 • Opgravninger i fortov 19 stk
 • Opgravning i asfalt 9 stk
 • Opgravning i chaussessten 1 stk
 • Opgravning i grus/græs 7 stk
 • Opgravning/fjernelse af eksist. stophaner 8 stk
Felt