Villestoftedalen, Istandsættelse af privat fællesvej, 5210 Odense NV

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: COWI
Aflevering.: 18 december 2021
Entreprisestørrelse.: 332.873 kr. ekskl. Moms

Entreprisen omfattede fjernelse af kantstensbeton langs eksisterende kantsten. Da vejen i sin tid blev etableret, blev kantstensbetonen støbt forlangt ud under kørebanen, gennem tiden har vejen og kantsten sat sig forskelligt, hvilket har givet en lang sætning i asfalten rundt langs kantstenen i hele Villestoftedalen, hvor ukrudtet kunne trives.
Projektet blev udført således at en asfaltfræser skulle gennemfræse asfalt og kantstensbeton i en brede af 30 cm og en dybde af 20 cm rundt langs kantstenen i hele vænget. Derefter blev det afgravet og nyt stabilgrus blev indbygget. Renden blev efterfølgende komprimeret og fyldt med GAB, hvorefter der blev fortandet, og et nyt slidlag udlagt.
I projektet blev 3 hævede flader renoveret. De eksisterende belægningssten blev bortskaffet da den rødlige nuance var udgået, afrettergruset udskiftet og nye belægningssten blev etableret.

Udførte mængder:

 • Opbrydning 
 • Fræst asfalt og kantstensbeton 141 ton / 942 lbm
 • Afvanding
 • Tilpasning af ø315 sandfangs brønde 40 stk.
 • Renovering af ø315 sandfangs brøde 1 stk
 • Grusarbejder
 • Stabilgrus i rende 942 lbm
 • Brolægning
 • Hævede flader 280 m2.
 • Asfalt
 • GAB 322 m2
 • Slidlag 549 m2
Felt