Paarup Skole, Renovering af skolegård

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Odense Kommune
Aflevering.: 7 januar 2021
Entreprisestørrelse.: 1.134.006 kr. ekskl. Moms

Entreprisen omfattede renovering af et udeareal på ca. 1200 m2 efter nedlægning af 2 store pavillioner på Paarup Skole. Det gamle kloaksystem skulle fjernes, diverse jord og grus som ikke var genindbygnings egnet skulle bortskaffes, mens de gode materialer skulle genindbygges, hvorefter der skulle etableres ny skolegårds afvanding, laves ny belægningsopbygning samt udlægges godt 1200 m2 asfalt.
I projektet blev der etableret ny belysning ved udearealet samt flyttet en basketbold bane.
På de omkringlæggende arealer skulle der omlægges fliser, leveres og lægges nye fliser samt laves jordbearbejdning med såning af græs samt plantes et nyt træ.

 • Rydning
 • Området generalt
 • Kampesten ved p-plads
 • Opbrydning
 • Asfaltbelægning 170 ton
 • Belægningssten 173 m2
 • Kantsten 100 lbm
 • Eksist. beton ledning 29 lbm
 • Eksist. brønde 2 stk.
 • Jordarbejder
 • Muld fra depot at genindbygge 66 m3
 • Muld at levere 29 m3
 • Jord at bortskaffe 108 m3
 • Grusarbejder
 • Bundgrus 301 m3
 • Stabilgrus 254 m3
 • Jelsa Mix & Stenmel 6 ton
 • Afvanding
 • Ø315 mm brønd m. 70 liters sandfang 3 stk
 • Ø315 mm tørbrønd 1 stk
 • Nye riste 4 stk
 • Tilpasning af eksist. ø315 riste 3 stk
 • Tilpasning af eksist. ø600 dæksel 2 stk
 • Ø160 kloakledning 18 lbm
 • Brolægning
 • Betonkantsten 58 lbm
 • Betonbelægningssten 237 m2
 • Asfalt
 • PA 1331 m2
 • GAB 1250 m2
 • Skilte og master
 • Belysningsmaster 2 stk
 • Kabelgrav 14 lbm
 • Basketball standere 2 stk
 • Gartner
 • Jordbearbejdning og etablering af græs 274 m2
 • Levering og plantning af træ 1 stk
Felt