Ny ø160 mm Råvandsledning i åbent land, 5792 Årslev

Bygherre.: Nr. Lyndelse Vandværk & Nr. Søby Vandværk
Rådgiver.: VandCenterSyd
Aflevering.: December 2020
Entreprisestørrelse.: 1.481.730 kr. ekskl. moms

Entreprisen omfatter etablering af ny råvandsledning på en strækning af ca. 3.7 km. Der skulle tilsluttes ved ny boring, Nr. Lyndelse Vandværk og ved Nr. Søby Vandværk. Arbejdet blev hovedsageligt udført ved kædegravning, ved krydsninger af vej er der lavet styret underboringer, og på mindre strækninger er der gravet. Alt arbejdet var inkl. materialeleverancer, svejsning af PE rør og fittings samt rørlægning.

Entreprisens omfang

  • ø160 ~394 lbm
  • Gennembrydning af jorddige/vandløb 2 stk
  • Diverse opgravninger 7 stk
  • Kabelgrav gravemaskine 415 lbm
  • Styret underboring 126 lbm
  • Kædegraver 2822 lbm
  • Lev. og svejsning af rør 3720 lbm
  • Nedgravning af elkabel 500 lbm
Felt